De stichting geeft financiële ondersteuning aan maatschappelijke activiteiten in de Alblasserwaard op het gebied van:

 • kunst en cultuur
 • sport en recreatie
 • gezondheid en zorg
 • natuur en milieu
 • onderwijs en educatie

De stichting hecht grote waarde aan initiatieven van vrijwilligers die de samenleving in de Alblasserwaard versterken.

Aanvragen Beknopt in beeld Geschiedenis

Over de Stichting

Beleidsplan:

Het beleidsplan van de stichting valt samen met haar statutaire doel namelijk:

“De stichting heeft als doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen aan instellingen of personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemeen nut binnen de Alblasserwaard beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.”

Contactgegevens:

 • statutaire naam : A.A. de Haan stichting
 • vestigingsplaats : Slotlaan 15 te Oosterhout (NB)
 • postadres : Noordzijde 9, 4225 PG Noordeloos
 • website : www.dehaanstichting.nl
 • e-mailadres : info@dehaanstichting.nl
 • voor aanvragen gebruikt u het aanvraagformulier of aanvraag@dehaanstichting.nl
 • tel. nummer : 0183-582399
 • fiscaal nummer : 804416965
 • kvk-nummer : 4112186

Bestuur:

 • Voorzitter : C.J.M. de Bruin te Papendrecht
 • Secretaris : Mw. C. Vreugdenhil te Noordeloos
 • Penningmeester : H.A.A. de Haan te Oosterhout (NB)

Hierboven ziet u een plattegrond van het werkgebied van de A.A. de Haan stichting: de Alblasserwaard.

Financiële verantwoording:

De A.A. de Haan stichting is een stichting zonder winstoogmerk. Alle bestedingen zullen in overeenstemming met de statuten plaatsvinden. Om de financiën te controleren brengt de penningmeester jaarlijks een verslag uit aan het bestuur. Het verslag wordt gecontroleerd door een externe accountant, die vervolgens een jaarrekening opstelt. Klik hier voor de financiële verslaglegging van het jaar 2020. Daarnaast plaatst het bestuur na de toekenning alle uitkeringsbedragen aan verenigingen op de website van de stichting.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen voor hun diensten geen financiële vergoedingen.