De stichting geeft financiële ondersteuning aan maatschappelijke activiteiten in de Alblasserwaard op het gebied van:

 • kunst en cultuur
 • sport en recreatie
 • gezondheid en zorg
 • natuur en milieu
 • onderwijs en educatie

De stichting hecht grote waarde aan initiatieven van organistaties en vrijwilligers die de samenleving in de Alblasserwaard versterken.

Aanvragen Beknopt in beeld Geschiedenis

Bijdrage aanvragen

Heeft u een bijzonder project? Zoekt uw organisatie extra financiële ondersteuning?
Dan nodigen we u van harte uit om een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage van de A.A. de Haan Stichting. Dat doet u via het onderstaande aanvraagformulier.
De stichting kijkt belangstellend uit naar uw verzoek en zal het zorgvuldig beoordelen. Daarbij wordt uw aanvraag getoetst aan onze doelstellingen.

Voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen:

 • het betreft een maatschappelijke activiteit/project op het gebied van:
  • kunst en cultuur
  • sport en recreatie
  • gezondheid en zorg
  • natuur en milieu
  • onderwijs en educatie
 • binnen het werkgebied: de Alblasserwaard.
 • beschrijving van de organisatie/vereniging die de aanvraag indient
 • beschrijving van het project of de activiteit waarvoor u een bijdrage wilt ontvangen
 • projectbegroting
 • financiële gegevens van de organisatie/vereniging
  (kopie van de laatste jaarrekening (balans en winst & verliesrekening) en actuele jaarbegroting m.b.t. de verenigingsexploitatie)
 • aanvraag ingediend vóór 1 april c.q. 1 oktober
 • afgelopen 4 jaar geen bijdrage ontvangen.

De A.A. de Haan Stichting besluit twee maal per jaar in een bestuursvergadering over de ingediende aanvragen. U ontvangt in de maand april of oktober per e-mail bericht of er een bijdrage is toegekend naar aanleiding van uw aanvraag.

De A.A. de Haan Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stap 1 van 3: NAW gegevens

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Stap 2 van 3: Aanvraag

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

U kunt momenteel geen aanvraag indienen. De A.A. de Haan Stichting honoreert namelijk geen aanvragen van organisaties die in de afgelopen 4 jaar reeds een donatie hebben ontvangen.

Stap 3 van 3: Aan te leveren stukken

De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Voor een goede beoordeling van uw aanvraag, hebben we de volgende stukken nodig:

Alleen bestanden met dit formaat mogen geupload worden: .doc, .docx, .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .xls en .xlsx

Moment geduld.

Uw aanvraag is verstuurd.

Bedankt voor uw aanvraag.