De stichting geeft financiële ondersteuning aan maatschappelijke activiteiten in de Alblasserwaard op het gebied van:

 • kunst en cultuur
 • sport en recreatie
 • gezondheid en zorg
 • natuur en milieu
 • onderwijs en educatie

De stichting hecht grote waarde aan initiatieven van organistaties en vrijwilligers die de samenleving in de Alblasserwaard versterken.

Aanvragen Beknopt in beeld Geschiedenis

Privacy statement

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de diensten van A.A. de Haan Stichting worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op de website dehaanstichting.nl van A.A. de Haan Stichting of gebruik maakt van de diensten van A.A. de Haan Stichting, worden de door u verstrekte persoonsgegevens door ons vastgelegd. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van A.A. de Haan Stichting te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, kan A.A. de Haan Stichting aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van A.A. de Haan Stichting. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
 • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via A.A. de Haan Stichting, info@dehaanstichting.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doeleinden

A.A. de Haan Stichting gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • De uitvoering van uw aanvraag en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • U in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via de website van A.A. de Haan Stichting.

Als u geen prijs stelt op informatie over diensten van A.A. de Haan Stichting kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de betreffende websites of schriftelijk melden bij:

A.A. de Haan Stichting, info@dehaanstichting.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen, die niet tot A.A. de Haan Stichting behoren.

Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van de dienst). Daarnaast is het mogelijk dat A.A. de Haan Stichting op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. A.A. de Haan Stichting zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Beveiliging gegevens

A.A. de Haan Stichting maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Verder maakt onze website gebruik van een SSL-certificaat, zodat alle gegevens versleuteld worden verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons of via A.A. de Haan Stichting, info@dehaanstichting.nl

Gebruik van cookies

De website van A.A. de Haan Stichting maakt bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De cookie-gegevens zijn voor ons niet herleidbaar naar een persoon.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Firefox:
1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
2. Onder Details kan je Cookies aanvinken. U kunt ook aangeven hoe oud cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome:
1. Klik op de 3 liggende streepjes rechtsbovenin. Klik op Instellingen > klik op Geavanceerde instellingen. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissen.
2. Vink in ieder geval Cookies en andere sitegegevens verwijderen aan. U kunt ook aangeven uit welke periode de te verwijderen cookies moeten zijn.

Deze informatie over cookies is een momentopname. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Mochten wij wezenlijke wijzigingen doorvoeren, dan worden die via een artikel op onze website bekendgemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar A.A. de Haan Stichting via info@dehaanstichting.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. A.A. de Haan Stichting zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

A.A. de Haan Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van december 2020.